Το κείμενο αυτό είναι συμμετοχή σε δι-ιστολογικό αφιέρωμα με θέμα «Σύνορα- πρόσφυγες – αλληλεγγύη», με την ευκαιρία του 4ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Χίου, το οποίο οργανώνεται από τη «Λάθρα;» – Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου.

Έχουμε πολύ συχνά την εικόνα ότι οι θρησκείες εξελίχθηκαν σε ένα περιβάλλον που οι άνθρω124ποι απλά μεταστρέφονταν ή άλλαζαν την πίστη τους. Πολύ σπάνια στην Ιστορία των Θρησκειών αντιλαμβανόμαστε την ουσία και το ρόλο που έπαιξε η μετανάστευση, στην εξέλιξη, τη διάδωσή τους αλλά και στην ίδια τη συγκρότησή τους. Μια αιτία γι’ αυτό θα μπορούσε να είναι η στατική εικόνα που έχουμε συνήθως για τους πολιτισμούς του ανθρώπου. Λέμε για παράδειγμα: “ο ελληνιστικός κόσμος επηρέασε τον Ιουδαϊσμό” ή “ο Χριστιανισμός προυπέθετε την εξέλιξη του ελληνιστικού κόσμου και συγκρούστηκε με την ελληνιστική παράδοση αλλά στο τέλος συντέθηκαν…”, χωρίς να μπαίνει κάπου ή κάπως ο παράγοντας της κίνησης των ανθρώπων στο προσκήνιο. Στο παρόν κείμενο, που αφιερώνουμε με πολύ χαρά στο 4ο Αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την εικόνα της μετανάστευσης μέσα στα θρησκευτικά κείμενα των μεγάλων μονοθειστικών θρησκειών. Είναι μια εικόνα κοινή και αδιαίρετη, που διαπερνά όλον τον κόσμο ο οποίος σήμερα δοκιμάζεται και υψώνει τείχη και σύνορα και αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με κριτήρια νομιμότητας, σα να πρόκειται για εμπορεύματα. Continue reading “Η μετανάστευση μέσα στα θρησκευτικά κείμενα”