Για το ιστολόγιο τα λέει στην επικεφαλίδα…

Ο συγγραφέας του ιστολογίου είναι καταρχάς κομμουνιστής. Κατά δεύτερον θεωρεί ότι βρίσκεται πάντα στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, δηλώνει με θάρρος πρώην άθεος και νυν ανανήψαντας Χριστιανός, προσπαθεί να είναι Ορθόδοξος στην πίστη και την πράξη και όπως λέει και ο Απ. Παύλος στην Προς Φιλιππησίους Επιστολή (3, 14): “τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ”, γιατί είναι πολύ μικρός ο νους μας για να συλλάβει τις μεγάλες Αλήθειες αλλά και για να θεωρεί ότι μόνος του μπορεί να τα κατακτήσει όλα εδώ στη γη. Έζησε για λίγο καιρό στο εξωτερικό, τώρα ζει και εργάζεται στην Αθήνα και ελπίζει πάντα ότι ο επόμενος έρωτάς του θα είναι μεγαλύτερος από τον προηγούμενο…